czwartek, 10 października 2013

Ekslibris Morenberga

Myśląc o ekslibrisie zwykle wyobrażamy sobie niewielką grafikę wklejaną na wyklejkę książki, jednakże dziś zaprezentujemy ekslibris wyjątkowy, bo ręcznie malowany. Tym kunsztownym znakiem własnościowym oznaczał książki Andrzej Morenberg, elbląski urzędnik miejski.
Ze zbiorów Morenberga pochodzi ośmiotomowa edycja Biblii-polyglotty, zawierająca teksty Starego Testamentu w języku hebrajskim, aramejskim, greckim i łacińskim, a Nowego Testamentu w języku greckim, łacińskim i syryjskim. Biblia wydana została w latach 1568-1573 pod kierownictwem Benedykta Ariasa Montanusa w antwerpskiej oficynie Plantina. Morenberg podarował Biblię bibliotece Gimnazjum Elbląskiego w 1606 roku, był to więc jeden z pierwszych darów dla otwartej w 1601 roku biblioteki. Oprócz Biblii Morenberg podarował bibliotece dzieła prawnicze, filologiczne, medyczne i historyczne.


Zapiska donacyjna Morenberga.

  

Biblia, Christoph. Plantinus excud., Antverpiae 1568-1573, sygn.Ob.6.IV.224.Literatura:
Podlaszewska Krystyna, Prywatne biblioteki mieszczan elbląskich w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, Studia o bibliotekach i zbiorach polskich, t.5, Toruń 1993.

Zdigitalizowaną Biblię polyglotty można przeglądać na stronach Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=1356&dirds=1&tab=1

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz