czwartek, 3 października 2013

Oprawa wachlarzowa

Prezentujemy kolejne cymelium ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej. Jest to wspaniała barokowa oprawa wachlarzowa, nazywana tak od charakterystycznego motywu dekoracyjnego w kształcie wachlarza skomponowanego z pojedynczych tłoków introligatorskich. Ten typ dekoracji zwany jest z francuskiego éventail.Ciekawostką jest fakt, iż bardzo podobną formę ma oprawa dyplomu Jacka Łopackiego z 1711 r., znajdująca się w zbiorach Biblioteki Jagielońskiej. Rozstrzygnięcie, czy obie oprawy są dziełem tego samego introligatora, wymaga jednak głębszych badań.
Oprawa zawiera druk Instituta et Privilegia Ab Excell.mo Senatu Veneto Almae Universitati D. D. Juristarum Patavini ... typis Jo. Baptistae Pasquati, Patavi 1674 (sygn. Ob.7.II.3873). 


Właścicielem książki był Andreas Teodor Brakenhausen, rajca i burmistrz elbląski, który w 1738 roku podarował ją bibliotece Gimnazjum Elbląskiego. Andreas Teodor nie był jedynym bibliofilem w rodzie Brackenhausenów. Na aukcjach elbląskich książki zakupywali również Jan Jerzy oraz Jan Jakub, a Karol Teodor posiadał własny ekslibris.

Zapiska donacyjna Andreasa Teodora Brakenhausena
Literatura:
Imańska I., Wśród bibliofilów elbląskich z połowy XVIII wieku, Studia o bibliotekach i zbiorach polskich, t.1, Toruń 1991.
Jarosławecka-Gąsiorowska M. Oprawy dyplomów XVII i XVIII w. w Bibliotece Jagiellońskiej, Ekslibris t. 7, z. 3, 1925.
Strutyńska M., Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu : rękopisy, stare druki : wystawa zorganizowana z okazji Jubileuszu 50-lecia UMK w dniach 19-24 02.1995, Toruń 1995.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz