wtorek, 26 listopada 2013

Dawne widoki Elbląga (2)

Dziś prezentujemy kolejny widok dawnego Elbląga. Jest to niewielkich rozmiarów grafika, która została znaleziona między kartami XVIII-wiecznej Biblii.Grafika jest przyklejona do wycinka papieru z odręcznymi adnotacjami. Na jednej stronie widnieje napis: Elbing/ Die festeste Stadt in Preussen am/ Fluß Elbing gelegen [Elbląg. Warowne miasto położone w Prusach nad rzeką Elbląg]. Na drugiej stronie widnieje fragment tekstu po niemiecku oraz łaciński wiersz Fryderyka Zamehla:
...weit davon liegt genennet. Nich deste weniger wiederleget auf Fridericus Zamelius an einem andern Ort diese Meynung, wie Er also schreibet: [(...) powiedziane jest, że leży daleko od niego. Niemniej jednak w innym miejscu Fridericus Zamelius wyraża następujący pogląd:]
Nulla fides, nobis Elveones esse parentes, 
Ess auctor, qvi nos hinc putat esse satos, 
Elbinga flumen populo dat nomina nostra 
Drusidos à Druso nomine sumpta lacuJeśli chodzi zaś o samą grafikę to niestety nie wiadomo kto jest jej autorem, ani kiedy powstała. Układ przedstawionych zabudowań podobny jest do tych przedstawionych na rycinie Enderscha, jednak sposób prowadzenia kreski jest zupełnie inny, bardziej swobodny i mniej dokładny.Książka w której znaleziono grafikę.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz