czwartek, 14 listopada 2013

Śladami dawnej biblioteki

Dziś parę słów o historii naszej biblioteki. W 1821 roku Biblioteka dawnego gimnazjum elbląskiego została  połączona z biblioteką ratuszową i w ten sposób powstała Biblioteka Miejska (Stadtbibliothek) dostępna dla wszystkich obywateli miasta. Wiadomo, że w 1921 roku z wypożyczalni korzystało 1305 osób, a w 1923 roku biblioteka miała tylko 875 czytelników, gdyż wzrost wpisowego spowodował "dzielenie się" kartami bibliotecznymi przez czytelników.

Na zdjęciu powyżej wnętrze wypożyczalni.
(zdjęcie pochodzi z publikacji: Lockemann Theodor "Elbing", 1926, s. 77)


Pomiędzy kartami książek natrafiamy czasem na znaleziska, które zdradzają nam jak funkcjonowała dawniej Biblioteka Miejska w Elblągu. Najczęściej znajdujemy dawne rewersy biblioteczne, jak ten z 1885 r na zdjęciach poniżej.

A tu 16 fragmentów rewersów bibliotecznych z 1926 r. wypełnionych przez trzech różnych czytelników. Wszystkie one znalezione zostały w jednej książce.


Rewers biblioteczny wypełniony 18 listopada 1943 r. Czytelnik wypożyczał partyturę fortepianową do Czarodziejskiego fletu Mozarta.


W dawnej Bibliotece Miejskiej można było również dokonać zamówienia międzybibliotecznego. W jednej z książek odnalazłyśmy formularz zamówienia z 1934 r. Pismo dołączane było przez Bibliotekę do książek wysyłanych do czytelników zamiejscowych - w tym wypadku był to powiatowy radca szkolny z Kętrzyna o nazwisku Zaloga, który zamawiał książki z Biblioteki Uniwersyteckiej w Królewcu.


Czego jeszcze możemy dowiedzieć się ze znalezisk? Na przykład tego, że Biblioteka Miejska w Elblągu (Stadtbücherei) wydawała w latach 20. i 30. XX w. zakładki książkowe, które rozdawane były czytelnikom. Promocja dobrego nawyku, jakim jest używanie zakładek, połączona tu była z przypomnieniem o terminie zwrotu książek do biblioteki – na zakładkach przystawiano pieczątkę z datą.


Zakładka Stadtbucherei Elbing z 1939 r. wydana została w elbląskiej drukarni Otto Siede. Zakładka pełniła dodatkowo funkcję medium reklamowego. Znajdziemy na niej m. in. reklamę polskiej apteki M. Riebensahma, sklepu z artykułami AGD oraz ogłoszenia kas oszczędnościowych. Na zakładce ogłaszało się również elbląskie Feuer-Societat - Towarzystwo asekuracyjne oferujące ubezpieczenia od ognia, kradzieży i zalania.A tu kilka przykładów pieczątek z dawnej Biblioteki Miejskiej w Elblągu.

  

Znaleziska opracowała Joanna Szkolnicka.
Polecamy publikację:
Słodownik Lech, Działalność Biblioteki Miejskiej w Elblągu w XIX i XX wieku (do 1945 roku),[w:] Biblioteka Elląska 1601-2001. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji 400-lecia Biblioteki Elbląskiej, Elbląg 2001

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz