wtorek, 4 marca 2014

Recykling (cz.2)

Dwa tygodnie temu pokazywałyśmy oprawy, do wykonania których wykorzystano stare pergaminy i skóry, dziś kolejne przykłady introligatorskiego recyklingu. Pergaminowe rękopisy mogły być wykorzystane do wielu celów, m.in. wykonania zszywek, czyli wąskich paseczków wzmacniających grzbiety składek (notabene słynne Kazania Świętokrzyskie pocięte zostały na takie właśnie paski), scezur, czyli pasków wzmacniających zawieszenie książki, a także pasków wklejanych pomiędzy zwięzami dla wzmocnienia grzbietu.
Na zdjęciach poniżej trzy przykłady scezur z dawnych rękopisów.
 A tu fragmenty dawnego rękopisu wyklejają grzbiet pomiędzy zwięzami.


Często makulaturę dostarczali introligatorom sami zleceniodawcy opraw, stąd badanie zachowanych fragmentów może pomóc w ustalaniu proweniencji książek. W oprawach znaleźć można, zwykle w formie wyklejek lub też okładzin, makulaturę papierową, dostarczaną przez współpracujących z introligatorami drukarzy lub księgarzy. Poniżej przykłady wyklejek z drukowanej na papierze makulatury: po lewej przykład z XV w., po prawej - z XVIII w.

        

Na kolejnych zdjęciach dwie wyklejki z tej samej książki. Zastosowano tu karty z druków mniejszego formatu oraz fragment rękopisu.

       

Na zdjęciu poniżej pergaminowy rękopis jako karta ochronna w oprawie inkunabułu.


 A tu makulatura na okładzinach druku.


Do wykonania oprawy widocznej na następnym zdjęciu zastosowano rękopis zawierający tekst prawniczy - komentarz do ortyli, czyli pouczeń prawnych i wyroków. 


Na zdjęciu poniżej okładka w całości z makulatury - pergaminowy rękopis okleja tektury wykonane ze sklejonych arkuszy druku. W dodatku zarówno w przypadku papieru, jak i pergaminu arkusze były mniejszego formatu.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz