poniedziałek, 2 listopada 2015

Kongres IADA 2015

Kongres IADA (International Association of Book and Paper Conservators) organizowany jest co cztery lata i jest to jedno z najważniejszych spotkań konserwatorów papieru w Europie. W tym roku został zorganizowany w Berlinie w Staatsbibliothek zu Berlin. W konferencji trwającej pięć dni wzięło udział 480 osób z 30 krajów. W 70 referatach i prezentacjach posterowych poruszono tematykę konserwacji i badań zabytków na podłożu papierowym, książek i manuskryptów, przedstawiono relacje z międzynarodowych projektów i obecny stan badań nad sztuką konserwacji. Ponadto ostatniego dnia konferencji zorganizowano różnorodne wycieczki po pracowniach konserwacji berlińskich instytucji kultury. Program konferencji był bardzo napięty. Prelekcje odbywały się codziennie od 9:00 do 18:00.