Usługi

KONSULTACJE KONSERWATORSKIE
Pracownia Konserwacji Zbiorów Zabytkowych oferuje możliwość  konsultacji w zakresie oceny stanu zachowania, potrzeb konserwatorskich i bezpiecznego przechowywania  archiwaliów i zabytków należących do instytucji jak i będących w „domowych archiwach”. Biblioteka Elbląska zatrudnia trzech dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki wykształconych zarówno w kierunku pełnej konserwacji pojedynczych archiwaliów i zabytków jak i profilaktycznej ochrony całych zbiorów i kolekcji.

DIGITALIZACJA
Pracownia Digitalizacji Biblioteki Elbląskiej wykonuje usługi w zakresie reprografii materiałów współczesnych i zabytkowych. Oferta skierowana jest zarówno do instytucji jak i osób prywatnych.
Proces digitalizacji doskonale służy ochronie zbiorów zabytkowych, pozwala korzystać z ich treści i eksponować walory estetyczne, bez konieczności narażania kruchego często i zniszczonego oryginału na działanie światła i powstanie zniszczeń wynikających z użytkowania.  Szczególnie polecana jest dla  dokumentów archiwalnych (księgi chrztów, zgonów, księgi wieczyste, świadectwa, dyplomy, odpisy – szczególnie z XIX i XX-wieku, w których jakość powszechnie dostępnego papieru była generalnie niska – oraz fotografii).

Aktualny cennik usług znajduje się na stronie www.bibliotekaelblaska.pl