Projekty

Pracownia konserwacji zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej powstała w 2008 roku. Nie byłoby to możliwe bez finansowego wsparcia ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2008 i 2009 roku dzięki dwóm projektom pozyskaliśmy środki na kompleksowe wyposażenie pracowni konserwatorskiej:

2008
·       Zakup wyposażenia pracowni konserwacji Działu Zbiorów Zabytkowych Biblioteki Elbląskiej. Priorytet: Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2009
·         Współfinansowanie zakupu wyposażenia pracowni konserwacji Działu Zbiorów Zabytkowych Biblioteki Elbląskiej. Priorytet: Rozwój infrastruktury kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
·         Od wiedzy tajemnej o ziołach wszelakich do początków botaniki. Współfinansowanie konserwacji zespołu zielników od XV do XVIII w. ze  zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej.(Powyżej) Zespół 23 zeszytów Botanisches Bilderbuch für die Jugend und Freunde der Pflanzenkunde wydany w Lipsku w latach 1794-1801, stan przed i po konserwacji (fot. J. Czuczko).


Zielnik Herbarzem z ięzyka Łacińskiego zowią...autorstwa Szymona Syreniusza, wydany w Krakowie w 1613 r., stan przed i po konserwacji (fot. M. Pronobis-Gajdzis).Projekty konserwatorskie dofinansowane ze środków MKiDN:
2010
  • Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków XV-XVII w. z Biblioteki Elbląskiej  (2280 wol.) 

2012

  • Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. (1321 wol.). 

2014-15 
  • Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. – kontynuacja  (5097 wol.)

2016
  • Zakup wyposażenia do pracowni konserwacji Biblioteki ElbląskiejPostery przedstawiające realizację projektów na konserwację zachowawczą zbiorów 
Otwierając grafikę w nowej karcie można ją powiększyć2010

2012

2014-15