czwartek, 12 czerwca 2014

Projekt

Konserwacja pojedynczych książek to tylko jeden z elementów naszej pracy. Staramy się myśleć o księgozbiorze całościowo i zapewnić mu jak najlepsze warunki. Przy zabytkowym księgozbiorze liczącym ponad 57 tys. woluminów i trzech konserwatorach w pracowni nie jesteśmy w stanie pomóc każdej książce wymagającej naszej ingerencji. Dlatego realizujemy projekty mające na celu konserwację zachowawczą księgozbioru. W ramach projektów księgozbiór zostaje sukcesywnie poddawany oczyszczaniu, a książki wymagające drobnych napraw są na bieżąco reperowane. Zabiegi te wiążą się z przeprowadzką księgozbioru do nowych, klimatyzowanych magazynów. Dotychczas udało nam się zabezpieczyć w ten sposób druki z XV-XVII wieku, a także część druków z XVIII wieku. W tym roku rozpoczynamy realizację dwuletniego projektu w ramach którego zamierzamy zakończyć prace nad drukami wydanymi do 1800 r. W projekcie oprócz konserwatorów pracujących w naszej Bibliotece zaangażowani będą również konserwatorzy i studenci konserwacji, a także studenci-praktykanci.