poniedziałek, 11 września 2017

Szlakiem reformacji w Elblągu

W sobotę miałyśmy przyjemość gościć w murach biblioteki Elblążan jak i zagranicznych gości, którzy mieli okazję zapoznać się z historią elbląskiej reformacji. W ramach VII edycji cyklu Spotkań z przewodnikiem PTTK poprowadzonej przez Amadeusza Pfeifera i Bartosza Skopa zaprezentowałyśmy najciekawsze druki XVI-wiecznych reformatorów. 

Gimnazjum Elbląskie założone w 1535 roku było pierwszą szkołą protestancką na Pomorzu. Miało to znaczący wpływ na tematykę druków gromadzonych w funkcjonującej przy gimnazjum bibliotece. Choć na przestrzeni dziejów zbiory dawnej biblioteki gimnazjalnej zostały w znacznym stopniu uszczuplone, ich główny rdzeń zachowany jest do dziś w Bibliotece Elbląskiej. Wśród druków teologicznych przeważa piśmiennictwo protestanckie. Zachowało się wiele dzieł Marcina Lutra, Filipa Melanchtona oraz innych przedstawicieli myśli protestanckiej, które zaprezetowałyśmy licznie przybyłym spacerowiczom.

Wszystkie fot. Dominik Żyłowski