KontaktDział Zbiorów Zabytkowych Biblioteki Elbląskiej
ul. św. Ducha 25
(adres korespondencyjny: ul. św. Ducha 3-7)
82-300 Elbląg
tel. 55 625-60-30
pracownia konserwacji: tel. 55 625-60-31
zabytki@bibliotekaelblaska.pl