Udostępnianie

Zbiory zabytkowe udostępniane są w formie elektronicznej na stronie Elbląskiej Biblioteki Internetowej. Oryginały udostępniane są pracownikom naukowym, pracownikom instytucji kulturalno-naukowych oraz magistrantom i doktorantom posiadającym stosowne dokumenty wystawione przez uczelnię bądź promotora. Innym osobom zbiory mogą być udostępniane wyłącznie za zgodą Dyrektora Biblioteki. Procedura bezpośredniego udostępniania zbiorów jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi Narodowego Zasobu Bibliotecznego.