piątek, 27 września 2013

Manicula

Każdemu z nas na pewno zdarzyło się kiedykolwiek zaznaczyć coś w czytanym tekście. Oczywiście mamy na myśli tekst na papierze, a nie plik komputerowy. Kiedy coś zwróciło naszą szczególną uwagę, chcemy to wyróżnić, czy to poprzez podkreślenie zdania ołówkiem, dopisanie strzałki, wykrzyknika, czy zaznaczenie zakładką, przylepną karteczką itd. W dawnych czasach rolę takiego znacznika spełniały manicula. Maniculum (łac. rączka) to symbol, który był umieszczany przez lub dla czytelnika, aby pomóc w oznakowaniu ważnych fragmentów tekstu. Był to znak powszechnie używany od XII do XVIII wieku pisany ręcznie lub drukowany. Miał on formę dłoni z rozszerzonym palcem, który skupiał uwagę czytelnika na ważny zapis.

Wiele najstarszych książek z Biblioteki Elbląskiej, w tym również inkunabułów, zawiera bardzo liczne przykłady ręcznie wykonanych wskaźników. Manicula mają różne kształty, wielkości, są mniej lub bardziej rozbudowane. Czasem ograniczają się tylko to niewielkiego rysunku dłoni, czasem pojawia się cała ręka, inne rysunki lub dopiski.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz