środa, 25 września 2013

Konserwacja destrukta


W pracowni konserwacji zakończyły się właśnie prace nad konserwacją destrukta (tak w żargonie konserwatorskim nazywamy mocno zniszczoną książkę) z XVIII w. Jest to klocek introligatorski (czyli zbiór współoprawnych druków), zawierający 70 druków z lat 1746-1780 autorstwa rektora Gimnazjum Elbląskiego Jana Langego (1706-1781). Stan książki przed konserwacją był tak zły, że druki te nie były nawet zinwentaryzowane. Rozległe zniszczenia spowodowane przez mikroorganizmy sprawiły, że próba przejrzenia zawartości książki kończyła się uszkodzeniem kart.

  

W trakcie prac konserwatorskich karty zostały rozdzielone i okazało się, że są to w zasadzie dwa różne obiekty. Jeden z nich to niewielki, nieoprawny druk wydany w Antwerpii w 1531 roku.
Drugi obiekt stanowiło 13 współoprawnych druków, będących fragmentem większego zbioru. Z oprawy zachowała się jedynie tylna okładzina.Po zakonserwowaniu druków postanowiliśmy poszukać w magazynach Biblioteki początku zbioru. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, pierwsza książka, po którą sięgnęliśmy, to była właśnie początkowa część zbioru (Pol.8.II.4683-7435)! (świadczyła o tym zarówno oprawa, jak i rękopiśmienny spis druków na początku tomu). W ten sposób z 13 druków do konserwacji zrobiło się 70. Na szczęście początkowa część zbioru była nieco lepiej zachowana.


Na zdjęciach poniżej destrukt w trakcie prac konserwatorskich.
A tak wygląda książka po konserwacji.
2 komentarze :