Ochrona zbiorówBiblioteka Elbląska prowadzi szereg działań mających na celu kompleksową ochronę zabytkowego księgozbioru, obejmującą zarówno jednostkowe konserwacje poszczególnych obiektów, jak i działania mające na celu konserwację i zabezpieczenie całej kolekcji. Wymaga to od zatrudnionych w Bibliotece konserwatorów szerokiego spojrzenia, uwzględniającego zarówno potrzeby całego księgozbioru, jak i poszczególnych obiektów w kolekcji. Konserwatorzy uczestniczą we wszystkich etapach prac, począwszy od zbudowania wieloletniej strategii, poprzez pozyskanie funduszy na zaplanowane prace, stworzenie i zarządzanie przebiegiem projektów, a kończąc na promocji zrealizowanych inicjatyw.
Biblioteka posiada pomieszczenia magazynowe spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. Magazyny ulokowane są na drugim piętrze budynku, na stropach przystosowanych do znoszenia dużych obciążeń. Pomieszczenia zostały wyposażone w system klimatyzacji, żaluzje całkowicie zaciemniające oraz system alarmowy. Dla książek przeznaczono metalowe, kompaktowe regały. W instytucji znajduje się komora fumigacyjna do dezynfekcji zbiorów tlenkiem etylenu.
W latach 2008-2009 w bibliotece zorganizowano pracownię konserwatorską i zakupiono specjalistyczne urządzenia. Projekt zakupu wyposażenia do pracowni został dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.