czwartek, 19 lipca 2018

Czasopisma w konserwacji

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak zabytkowe czasopisma spędzają wakacje? Nasze z pewnością nie będą się w tym roku nudzić na półkach. Najstarsza, starodruczna część kolekcji zabytkowych czasopism Biblioteki Elbląskiej trafiła obecnie w ręce konserwatorów. Woluminy są sukcesywnie oczyszczane z kurzu i powierzchniowych zabrudzeń. Wykonywane są również niezbędne naprawy. W dalszej kolejności każdy egzemplarz opakowany zostanie w przygotowane na miarę pudło lub obwolutę ochronną, a potem trafi do chłodnego, klimatyzowanego magazynu, gdzie w odpowiednich warunkach może już odpoczywać przez długie lata.  

W ramach realizowanego w latach 2018-2019 projektu konserwacji zabytkowej czasopism i gazet ze zbiorów BE, konserwacji zachowawczej poddane zostaną  łącznie 1163 woluminy czasopism, a także 5 woluminów Elbinger Zeitung - najważniejszej XIX-wiecznej gazety elbląskiej. W pracach konserwatorskich uczestniczą m. in. studenci konserwacji, którzy właśnie odbywają w BE swoje praktyki. W tym roku naszym celem jest przeprowadzenie konserwacji 582 woluminów czasopism. O postępach w realizacji informować będziemy na bieżąco. Jak na razie prace przebiegają w dobrym tempie i, przede wszystkim - w miłej atmosferze 😊


środa, 11 lipca 2018

W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli o gimnastyce ksiąg sześć

O dobroczynnej roli sportu nie trzeba dzisiaj nikogo przekonywać. Wiedzieli o tym także starożytni Grecy i Rzymianie, a ich dorobek w zakresie kultury fizycznej w XVI wieku odkrył na nowo i upowszechnił Girolamo Mercuriale (1530 - 1606) w dziele De Arte Gymnastica.
Girolamo Mercuriale
 
Autor, pochodzący z włoskiego Forli, urodził się w lekarskiej rodzinie. Kształcił się na kilku uniwersytetach i otrzymał stopień doktora medycyny. Podczas pobytu w Rzymie, gdzie został wysłany z misją dyplomatyczną, najchętniej zajmował się studiowaniem ksiąg starożytnych autorów. Szczególną uwagę Mercurialego zwróciły dzieła skupiające się na roli diety, ćwiczeń fizycznych oraz higieny w leczeniu chorób i profilaktyce zdrowotnej. Owocem pracy nad tym tematem było dzieło De Arte Gymnastica libri sex, będące w posiadaniu Biblioteki Elbląskiej (sygn. Ob.6.II.3015). Nie było to co prawda pierwsze w nowożytnej Europie dzieło chwalące rolę ruchu i wysiłku fizycznego (za najstarsze uważa się dzieło Cristobala Méndeza Libro del Exercicio z 1553 r. ), ale Mercuriale jako pierwszy podniósł także temat fizjoterapii i medycyny sportowej. 


środa, 6 czerwca 2018

Jak nie dać pochować się za życia - rady Christopha Wilhelma Hufelanda

W 1844 r. znany z licznych powieści i opowiadań grozy, Edgar Allan Poe wydał opowiadanie Przedwczesny pogrzeb (Premature burial). 
Ilustracja do noweli Przedwczesny pogrzeb (Premature burial)

Fabuła nie była jedynie owocem fantazji autora, ale obrazowała nastrój społeczny. Pod koniec XVIII i w XIX wieku powszechny był paniczny strach przed pochówkiem za życia. Przekonanie o ogromnej ilości pomyłek lekarzy, stwierdzających śmierć zbyt szybko i wiążący się z tym dramat pochowanych żywcem, przemawiały do wyobraźni. Aby uniknąć pochowania za życia imano się różnych metod – od przebijania ciała, obcinania kończyn, wyjmowania serca po mniej drastyczne zalecenie obserwacji zmarłego przez kilka dni po (rzekomym) zgonie. Powstawały na ten temat liczne publikacje, formowały się towarzystwa osób chcących uniknąć takiego pogrzebu. Konstruowano także przemyślne trumny mające pomóc w wypadku, gdyby jednak zmarły obudził się w grobie – wyposażano je w dzwonki, gwizdki, chorągiewki, które miały zaalarmować przechodniów i uratować życie.

środa, 7 marca 2018

Mary Wollstonecraft - prekursorka feminizmu

Mary Wollstonecraft była angielską prekursorką feminizmu, pisarką i filozofką. Termin feminizm jeszcze nie istniał, gdy Mary Wollstonecraft w końcu XVIII w. opublikowała esej Wołanie o prawa kobiet (A Vindication of the Rights of Women). W swojej książce postulowała edukację kobiet i zwiększenie udziału kobiet w życiu codziennym społeczeństwa. Pisarka domagała się niezależności intelektualnej, moralnej i finansowej dla przedstawicielek swojej płci.

Mary Wollstonecraft opublikowała kilka książek i niezwykle ucieszyło nas kiedy jedną z nich znalazłyśmy w zbiorach BE. Letters written during a short residence in Sweden, Norway, and Denmark - niewielkich rozmiarów druk w prostej, papierowej oprawie, stanowi zbiór listów z podróży po południowej części Skandynawii. Mary wyruszyła w podróż, aby wyleczyć złamane serce po zdradzie ukochanego. Obecnie samotna kobieta w podróży nikogo nie dziwi, jednak w XVIII wieku takie wyprawy należały do rzadkości. Mary nie wybrała się w daleką podróż jednak sama, towarzyszyli jej trzynastomiesięczna córeczka i niania :)
Listy nie zostały niestety wydane w języku polskim, mimo to zachęcamy do czytania w oryginale (np. w Elbląskiej Bibliotece Cyfrowej), bo jest to pozycja zdecydowanie godna uwagi.


Mary Wollstonecraft, Letters written during a short residence in Sweden, Norway, and Denmark, 1796, London, sygn. 91857

środa, 28 lutego 2018

Thesaurus Anatomicus, czyli osobliwe muzeum

Wśród traktatów medycznych zgromadzonych w Bibliotece Elbląskiej wyróżnia się Thesaurus Anatomicus autorstwa holenderskiego lekarza, anatoma i botanika Frederika Ruyscha, już przez nas częściowo opisany tu. Nie jest to jednak typowy atlas czy podręcznik dotyczący anatomii, a fascynujący przewodnik po muzeum (Kunstkammer) stworzonym przez Ruyscha.
Frederik Ruysch (1638 – 1731), holenderski lekarz, anatom i botanik dzięki fukcji praelectora (starszego) cechu chirurgów w Amsterdamie mógł legalnie pozyskiwać zwłoki do badań, nauczania i przygotowywania preparatów anatomicznych. Aby konserwować i przechowywać wykonane preparaty Ruysch opracowal formułę liquor balsamicum, która pozwalała na trwałe zachowanie tkanek. Niektóre z przygotowanych przez niego prepatów zachowały się do dzisiaj i są do zobaczenia tu.

Opis jednego z preparatów z muzeum F. Ruyscha

czwartek, 14 grudnia 2017

Konserwacja mocno uszkodzonej oprawy pergaminowej

Konserwacja książek w oprawach pergaminowych jest jednym z trudniejszych zadań z jakimi mierzy się konserwator w trakcie swojej pracy, zarówno ze względu na charakter samego materiału jak i obecność warstw barwnych czy rękopiśmiennych jakie niekiedy się na nich znajdują. Nadrzędną funkcją oprawy jest ochrona bloku, dlatego książka z uszkodzoną oprawą lub jej pozbawiona jest bardziej narażona na zniszczenia. Najprostszym sposobem zabezpieczenia uszkodzonego woluminu jest umieszczenie go w pudle ochronnym wykonanym z materiałów przyjaznych zabytkom. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość zabezpieczenia dużej ilości woluminów, dzięki czemu mogą one bezpiecznie oczekiwać na konserwację-restaurację.
W ostatnim czasie w naszej pracowni konserwacji-restauracji doczekał się XVII-wieczny druk z mocno uszkodzoną pergaminową oprawą. Zapraszam do prześledzenia etapów pracy.

Johann Peter von Ludewig,  Reliquiae Manuscriptorum Omnis Aevi Diplomatum Ac Monumentorum, Ineditorum Adhuc, [Francofurti et Lipsiae] 1727, sygn. 92767/8
Druk po konserwacji.