Projekty

Pracownia konserwacji zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej powstała w 2008 roku. Nie byłoby to możliwe bez finansowego wsparcia ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2008 i 2009 roku dzięki dwóm projektom pozyskaliśmy środki na kompleksowe wyposażenie pracowni konserwatorskiej:

2008
·       Zakup wyposażenia pracowni konserwacji Działu Zbiorów Zabytkowych Biblioteki Elbląskiej. Priorytet: Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008r.
2009
·         Współfinansowanie zakupu wyposażenia pracowni konserwacji Działu Zbiorów Zabytkowych Biblioteki Elbląskiej. Priorytet: Rozwój infrastruktury kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2009r.

Jeszcze w 2009 r. zrealizowaliśmy kolejny projekt, na który pozyskaliśmy dofinansowanie. Dzięki niemu udało się poddać konserwacji cztery zabytkowe zielniki.

2009

  • Od wiedzy tajemnej o ziołach wszelakich do początków  botaniki. Współfinansowanie konserwacji zespołu zielników od XV do XVIII w. ze  zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej.(Powyżej) Zespół 23 zeszytów Botanisches Bilderbuch für die Jugend und Freunde der Pflanzenkunde wydany w Lipsku w latach 1794-1801, stan przed i po konserwacji (fot. J. Czuczko).


Zielnik Herbarzem z ięzyka Łacińskiego zowią...autorstwa Szymona Syreniusza, wydany w Krakowie w 1613 r., stan przed i po konserwacji (fot. M. Pronobis-Gajdzis).


PROJEKTY KONSERWATORSKIE BIBLIOTEKI ELBLĄSKIEJ

2010

  • Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków XV-XVII w. z Biblioteki Elbląskiej 
(2280 woluminów)


2012

  • Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w.
(1321 woluminów)


2014-15 
  • Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. – kontynuacja 
(5097 woluminów)


Postery przedstawiające realizację projektów na konserwację zachowawczą zbiorów 
Otwierając grafikę w nowej karcie można ją powiększyć


2010

2012

2014-15